Kultura w służbie narodów, czyli o tym co wydarzyło się w Sule

Suła – w powiecie stołpeckim , województwa  mińskiego , nad rzeką Sułą , przepiękny zakątek,  na ziemi białoruskiej, pełen polskiej historii . Dwór gospodarski Łęskich – dziedziców, którzy kupili te dobra od wcześniejszych ich właścicieli  Radziwiłłów , a wszystko sięga XVI wieku czasów gdy tereny te były królewszczyzną . Oficjalna dzisiejsza nazwa „Pański Majątek Suła”. […]

Na zaproszenie duchownego prawosławnego archiprezbitera Fiodora Pownego abp Kondrusiewicz wziął udział w modlitwie młodzieży białoruskiej w Kuropatach.

19 września do kompleksu pamięci o ofiarach masowych egzekucji i represji politycznych, lat 1937–1941 dokonanych przez NKWD,  Kuropaty w Mińsku  przybyła młodzież zaangażowana w akcję  „Odnowienie świątyń.  Źródeł Białorusi”  zainicjowaną w 2013 roku przez Białoruski Republikański Związek Młodzieży.  Przybyli na to miejsce kaźni dla upamiętnienia pochowanych tam ofiar.   Tej „pielgrzymce” (jako, że młodzież odwiedziła tego dnia […]

W Grodnie rozpoczęło się Międzynarodowe Forum Biznesowe w ramach Euregionu Niemen

Forum to, to spotkanie ekspertów, przedstawicieli krajowych i zagranicznych agencji biznesowych, analitycznych i doradczych, kancelarii prawnych, organizacji inwestycyjnych i finansowych z Polski, Litwy, Chin, Francji, Węgier, Rosji, Turcji, Niemiec, Austrii, Belgii i innych krajów. Udział w nim licznych delegacji samorządowych i biznesowych z Polski otwiera przed naszymi krajami nowe możliwości i rodzi nadzieje  na poszerzanie […]

Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej „Białystok – Grodno” 2019

XXVI Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej „Białystok-Grodno” w Białymstoku odbył się 8 września na scenie białostockiego parku Planty . Myślą przewodnią Festiwalu jest rozwijanie wielostronnych kontaktów, przyjaźni i współpracy między mniejszościami: polską na Białorusi i białoruską w Polsce, co ma służyć  współpracy między narodami i między państwami. Prezentacja i przenikanie kultury polsko – białoruskiego pogranicza integruje, […]

4 września o tym, że ”Nie ma drogi do POKOJU, to POKÓJ jest drogą” przypomina 11 męczennic nazaretańskich z Nowogródka.

Wrzesień, miesiąc kojarzący się, dziś, przede wszystkim z rozpoczęciem w pierwszym jego dniu Roku Szkolnego. Ale wrzesień to, w Polsce, również ten miesiąc , w którym wspomina się szczególny dzień 1-go września. Pełna data 1 września 1939 r. znana jest każdemu, kto posiada minimum wiedzy o historii kraju,  i w każdym wywołuje jeśli nie dreszcz […]

Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów

Gdzie słyszysz śpiew tam idź … 24 sierpnia 2019 nad brzegiem  Kanału Augustowskiego, po stronie białoruskiej, przy śluzie Dąbrówka, kolejny już raz spotkali się goście z Białorusi, Polski i Litwy. Kolejny już raz w ramach ożywiania dobrosąsiedzkich stosunków, spotkały się tradycje białorusko-polsko-litewskiego pogranicza. Na  Kanale Augustowskim odbył się  festiwal: Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów. […]

Śladami Marii Kaczyńskiej…

22 sierpnia w Naroczy z udziałem abpa Tadeusza Kondrusiewicza , przedstawicieli władz Białorusi i Polski odsłonięta została tablica pamiątkowa ku czci żony byłego Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, Marii, która wraz z mężem zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Maria Kaczyńska (z domu Mackiewicz) –  urodziła się 21 sierpnia 1942 r.  w osadzie Machowo pod Kobylnikiem […]

„Gliniany dzwon” w Iwieńcu

24 sierpnia, w Iwieńcu, (Białoruś) spotkali się rzemieślnicy z całego obwodu mińskiego. W tym starym miasteczku -centrum ceramiki  odbył się dziewiąty regionalny festiwal-konkurs „Gliniany dzwon”. Przewodniczący Białoruskiego Związku Twórców Ludowych, , doktor nauk historycznych, etnolog, profesor  Eugeniusz M. Sahuta (Członek Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej ) otwierając festiwal podkreślił, że twórcy ludowi spotykali się wcześniej w […]

„Wspólnota Polaków”

W imieniu własnym oraz społeczności zgromadzonej w Związku Polaków na Białorusi, a także Polaków niezrzeszonych, zamieszkujących w Białorusi z radością witamy nową, na terytorium Republiki Białoruś, organizację skupiającą Polaków: „Wspólnota Polaków”. Jej założycielowi i przewodniczącemu Panu Mieczysławowi Jaśkiewiczowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz powodzenia w realizacji powołanego do życia, oficjalnego- imiennego- projektu na rzecz […]