22 czerwca – Dzień Pamięci i Smutku – Dzień Pamięci Narodowej Ofiar II Wojny Światowej

„Przechodniu zatrzymaj się! W tym miejscu w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej był Kołdyczewski obóz śmierci. 22 tysiące pokój miłujących ludzi poniosło śmierć z rąk hitlerowskich katów. „ głosi napis na pomniku przy szosie do Baranowicz.  W 1942 r. w czasie II Wojny Światowej w pobliżu wioski Kołdyczewo w powiecie baranowickim  Niemcy stworzyli obóz koncentracyjny,  Kołdyczewski […]

2 maja – Dzień Polonii, albo dzień polaków za granicą, a taksamo dzień flagi RP

2 maja przede wszystkim Polacy obchodzą Dzień Flagi Narodowej. Tradycyjnie z okazji tego dnia kraj organizuje marsz do Pałacu Prezydenckiego, gdzie uroczystoście się rozwija biało-czerwona flaga. Również 2 maja w całym świecie Polacy obchodzą Dzień Polonii i Polaków za Granicą, ogłoszony przez Sejm RP w 2002 r. Za tą inicjatywą było uznanie „wielowiekowych osiągnięć i […]

Szkoła Średnia Nr 8 z polskim językiem nauczania w Wołkowysku świętowała XX Urodziny.

W centrum Wołkowyska – jednego z najstarszych miast Białorusi – tuż naprzeciwko gmachu rejonowego komitetu wykonawczego, stoi polska szkoła – Szkoła Średnia  Nr 8 z polskim językiem nauczania, która właśnie obchodziła jubileusz. To już dwadzieścia lat zacierania granic, przenikania się kultur i losów dwóch pokrewnych narodów słowiańskich, białoruskiego i polskiego. Na dwudzieste urodziny szkoły, by […]

„Droga Ku Wzajemności” XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Po raz XXV w Białymstoku, w dniach 18-19 października 2019, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „ Droga Ku Wzajemności”. Głównymi organizatorami byli, ze strony białoruskiej: Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Polsce, ze strony polskiej Uniwersytet w Białymstoku, a także Urząd Wojewódzki w Grodnie i Uniwersytet im. Janki Kupały. Konferencja ze […]

Kultura w służbie narodów, czyli o tym co wydarzyło się w Sule

Suła – w powiecie stołpeckim , województwa  mińskiego , nad rzeką Sułą , przepiękny zakątek,  na ziemi białoruskiej, pełen polskiej historii . Dwór gospodarski Łęskich – dziedziców, którzy kupili te dobra od wcześniejszych ich właścicieli  Radziwiłłów , a wszystko sięga XVI wieku czasów gdy tereny te były królewszczyzną . Oficjalna dzisiejsza nazwa „Pański Majątek Suła”. […]

Na zaproszenie duchownego prawosławnego archiprezbitera Fiodora Pownego abp Kondrusiewicz wziął udział w modlitwie młodzieży białoruskiej w Kuropatach.

19 września do kompleksu pamięci o ofiarach masowych egzekucji i represji politycznych, lat 1937–1941 dokonanych przez NKWD,  Kuropaty w Mińsku  przybyła młodzież zaangażowana w akcję  „Odnowienie świątyń.  Źródeł Białorusi”  zainicjowaną w 2013 roku przez Białoruski Republikański Związek Młodzieży.  Przybyli na to miejsce kaźni dla upamiętnienia pochowanych tam ofiar.   Tej „pielgrzymce” (jako, że młodzież odwiedziła tego dnia […]