Oświadczenia

Społeczne Zjednoczenie „Związek Polaków na Białorusi” jest oficjalnie zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości RB.