Oddziały

Obecnie w ZPB zarejestrowano około 70 obwodowych, miejskich, rejonowych i wiejskich oddziałów, które zrzeszają kilka tysięcy osób. Siedzibą Związku Polaków na Białorusi jest Mińsk (od 2013 r.).

Na Białorusi owocnie funkcjonuje 14 Domów Polskich, m.in. w Grodnie (poprzednia wieloletnia siedziba ZPB), Wołkowysku, Lidzie, Szczuczynie, Nowogródku, Porozowie, Iwieńcu, Borysowie, Mohylewie, Nieświezu, Baranowiczach oraz Mińsku. Dla wszystkich chętnych zorganizowane jest nauczanie języka polskiego, działają biblioteki polskie, celebrowane są najważniejsze polskie święta narodowe i religijne, odbywają się liczne imprezy kulturalne.

Przy wielu oddziałach zostało stworzonych ponad 40 zespołów artystycznych, z których najlepszym przyznano zaszczytny tytuł „wzorowy” i „ludowy”. Poprzez swoją działalność popularyzują kulturę polską, łączą ludzi więzią przyjażni i wspólnej pracy artystycznej, wychowują dorastające pokolenie czerpiąc z najlepszych przykładów polskiej muzyki i choreografii. Są to, m.in. Zespół Pieśni Polskiej „Iwieńczanka” z Iwieńca, zespoły „Kresowe Zabawy”, „Sybirak” i „Memoria” z Lidy, chór „Promień” ze Szczuczyna, chór „Wspomnienie” z Pińska, zespół „Polskie echo Ostrowca” z Ostrowca, zespoły „Switezianka” i „Nowogródzkie Kresowianki” z Nowogródka, zespół „Słoneczko” z Borysowa, chór „Kredo” ze Słonimia i inne.

Na Biatorusi działają dwie szkoły z polskim językiem wykładowym – w Grodnie szkota nr 36 (od 1996 r.) i Wołkowysku szkoła nr 8 (własny budynek od 2003 r.). Polskie klasy (1-4 klasy) zostały otwarte w szkole podstawowej nr 9 w Brzesciu, język polski jest równiez nauczany jako przedmiot w szkole nr 2 w Mohylewie. Od 1989 r. na Państwowym Uniwersytecie imienia Janki Kupały w Grodnie działa katedra Filologii Polskiej. Oprócz tego, przy szkołach, w Domach Polskich fakultatywnie naukę języka polskiego pobiera ponad 6 tys. uczniów oraz około 1 tys. dorosłych przy Domach Polskich.