Kontakt z ZPB

Kontakt
220088 Mińsk, ul. Sałomianaja 23
Tel.: (017) 310 36 51
Tel./faks: (017) 399 24 97
www.zpb.by
e-mail: zpb-minsk@tut.by