Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Mińskiego Obwodowego Oddziału ZPB

5 lutego 2022 r. w Domu Polskim w Mińsku odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Mińskiego Oddziału Obwodowego Stowarzyszenia Społecznego „Związek Polaków na Białorusi”. Na konferencję wybrano 24 delegatów. Miński Oddział Obwodowy  ZPB obejmuje 15 oddziałów o łącznej liczbie 416 członków, czyli nieco mniej niż w 2018 r. W obwodzie mińskim znajduje się pięć Domów Polskich: w […]