W Szczuczynie wybrali nowego Prezesa oddziału miejskiego

Ponad 20 lat miejskim oddziałem Związku Polaków na Białorusi kierował Wiktor Bohdan. – Za ten czas wydarzyło się wiele …… Z przyjemnością wspominamy lata owocnej współpracy międzynarodowej, kiedy to nawiązano kontakty z polskimi miastami partnerskimi, lekarze, nauczyciele oraz przedstawiciele innych zawodów ze Szczuczyna wyjeżdżali do Polski w celu wymiany doświadczeń, a polskie delegacje odwiedzały Szczuczyn, […]