Posiedzenie Rady Doradczej Międzyetnicznej z udziałem Prezesa ZPB Aleksandra Songina

Od roku 2006  przy Pełnomocniku do Spraw Religii i Narodowości funkcjonuje Rada Doradcza Międzyetniczna, w skład której wchodzą przedstawiciele dwudziesto jednej mniejszości narodowej, mieszkającej na Białorusi i zrzeszonej w Narodowo-kulturalnych Stowarzyszeniach Społecznych. Zjednoczenie Społeczne «Związek Polaków na Białorusi» w Radzie reprezentuje prezes Aleksander Songin. Na posiedzeniach Rady omawiane są aktualne zagadnienia stosunków międzyetnicznych oraz statutowa […]

Х Festiwal Kultury Polskiej «Fest Ejsmontowski»

W dniu 26 czerwca 2021 roku w agromiasteczku Ejsmonty Wielkie położonym w rejonie Brzostowickim odwodu Grodzieńskiego, w 20 km od granicy polsko-białoruskiej odbył się Jubileuszowy X Festiwal Kultury Polskiej «Fest Ejsmontowski», organizowany przez rejonowy oddział ZS «Związek Polaków na Białorusi» przy współpracy z rejonowym oddziałem kultury i przedsiębiorstwem rolniczym „Woronecki”. Tradycyjnie «Fest Ejsmontowski» rozpoczeła Msza Święta […]