22 czerwca – Dzień Pamięci i Smutku – Dzień Pamięci Narodowej Ofiar II Wojny Światowej

„Przechodniu zatrzymaj się! W tym miejscu w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej był Kołdyczewski obóz śmierci. 22 tysiące pokój miłujących ludzi poniosło śmierć z rąk hitlerowskich katów. „ głosi napis na pomniku przy szosie do Baranowicz.  W 1942 r. w czasie II Wojny Światowej w pobliżu wioski Kołdyczewo w powiecie baranowickim  Niemcy stworzyli obóz koncentracyjny,  Kołdyczewski […]