„Gliniany dzwon” w Iwieńcu

24 sierpnia, w Iwieńcu, (Białoruś) spotkali się rzemieślnicy z całego obwodu mińskiego. W tym starym miasteczku -centrum ceramiki  odbył się dziewiąty regionalny festiwal-konkurs „Gliniany dzwon”. Przewodniczący Białoruskiego Związku Twórców Ludowych, , doktor nauk historycznych, etnolog, profesor  Eugeniusz M. Sahuta (Członek Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej ) otwierając festiwal podkreślił, że twórcy ludowi spotykali się wcześniej w […]