„Wspólnota Polaków”

W imieniu własnym oraz społeczności zgromadzonej w Związku Polaków na Białorusi, a także Polaków niezrzeszonych, zamieszkujących w Białorusi z radością witamy nową, na terytorium Republiki Białoruś, organizację skupiającą Polaków: „Wspólnota Polaków”. Jej założycielowi i przewodniczącemu Panu Mieczysławowi Jaśkiewiczowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz powodzenia w realizacji powołanego do życia, oficjalnego- imiennego- projektu na rzecz […]