„Wpadam do” … Słonimia „ jak w centrum polszczyzny Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny”

W sobotę 26 maja 2019 r. Słonim, 50 tysięczne miasto w obwodzie grodzieńskim Białorusi, po raz już piętnasty przybrał odświętne szaty i uroczyście powitał w swoich gościnnych progach gości z Polski, Litwy i odległych zakątków Białorusi, na tradycyjnym festiwalu kultury polskiej „Polonez-2019”. XV-ty już raz to wspaniałe i wyjątkowe święto muzyki i tańca połączyło, niewidzialną, […]

Biografie: Berezyna i Radoszkowicze (Jerzy Marciniak)

Berezyna i Radoszkowicze Jerzy Marciniak Z Białorusią rodzina mojej babki Julianny Romanowskiej herbu Bańcza związana była od XVI wieku. Przez Białoruś szedł po Powstaniu Listopadowym porucznik Józef Bończa – Romanowski na zesłanie. Po Powstaniu Styczniowym tą samą drogą podążał porucznik Stanisław Bończa – Romanowski. Jeden wrócił nad Wisłę po dwudziestu pięciu latach. Drugi nie doszedł […]