VII otwarty rejonowy festiwal polskiej kultury i bytu «Ejsmontowski festyn-2018»

Festiwal przeprowadzony jest już po raz 7. Ten festiwal został prezentem organizatorów festiwalu rodzimemu miasteczku i jego mieszkańcom, to święto jest pełne szczerej miłości do ejsmontowskiej ziemi, szacunku i wdzięczności do wszystkich, kto żyje i pracuje tu. Rok Małej Ojczyzny. Każdy z nas ma swoją, więc musimy pamiętać, skąd bierze początek nasz ród. Każde dobre […]