„Świadek Historii” – III edycja nagrody dla osób i organizacji spoza Polski

„Świadek Historii” – III edycja nagrody dla osób i organizacji spoza Polski (zgłoszenia do 31 lipca 2017) Instytut Pamięci Narodowej ogłasza trzecią edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie […]