Święto kultury polskiej

W celu rozwoju przyjaznych stosunków między Białorusią i Polską, socjalnego i kulturalnego współdziałania obu krajów Społeczne Zjednoczenie „Związek Polaków na Białorusi” wspólnie ze Mińskim miejskim komitetem wykonawczym organizuje Święto kultury polskiej. Impreza odbędzie się 6 sierpnia 2016 roku przy Mińskim Ratuszu Miejskim. W programie koncert zespołów artystycznych, warsztaty i jarmark rękodzieła, początek o godzinie 13.00. […]