Gratulacje pozjazdowe od przyjaciół z Polski

W imieniu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, ponadpartyjnego ruchu obywatelskiego Kongres Polski Suwerennej oraz partii Polska Patriotyczna przekazuję gratulację p. Mieczysławowi Łysemu z okazji ponownego wyboru na prezesa Związku Polaków na Białorusi. Wszystkim działaczom i członkom ZPB przekazuję w imieniu własnym i kolegów życzenia wytrwałości i sukcesów w dziele podtrzymywania kultury polskiej, oświaty i polskiej świadomości […]

IX Zjazd Związku Polaków na Białorusi

W ubiegły piątek, 25 marca, w rodzinnej i uroczystej atmosferze przebiegł IX Zjazd Społecznego Zjednoczenia Związek Polaków na Białorusi. Obradował w Pałacu dzieci i młodzieży w Mińsku, dokąd z całej Białorusi przybyło 103 delegatów z 6 obwodów Białorusi i miasta Mińsk reprezentujących regionalne oddziały ZPB. Referaty sprawozdawcze za okres minionej kadencji wygłosili prezes ZPB Mieczysław Łysy oraz Prezes Rady […]

Kaziuki 2017 będą świętowane w Grodnie

4 marca (w sobotę) w Grodnie jak co roku odbędzie się tradycyjny jarmark Kaziuki – święto majstrów rękodzieła ludowego. W programie jarmarku nie zabraknie warsztatów majstrów, jak również występów artystów i zespołów artystycznych. W tym roku grodzieńskie Kaziuki odwiedzą wystawcy z Białorusi, Litwy i Polski. Można tu będzie zobaczyć i nabyć wyroby pracy ręcznej wykonane […]

Święto kultury polskiej

W celu rozwoju przyjaznych stosunków między Białorusią i Polską, socjalnego i kulturalnego współdziałania obu krajów Społeczne Zjednoczenie „Związek Polaków na Białorusi” wspólnie ze Mińskim miejskim komitetem wykonawczym organizuje Święto kultury polskiej. Impreza odbędzie się 6 sierpnia 2016 roku przy Mińskim Ratuszu Miejskim. W programie koncert zespołów artystycznych, warsztaty i jarmark rękodzieła, początek o godzinie 13.00. […]

Coroczny „Fest Ejsmontowski”!

Każdego roku w agromiasteczce Wielkie Ejsmonty odbywa się rejonowy otwarty festiwal polskiej kultury i bytności „Fest Ejsmontowski”. 25 czerwca odbędzie się kolejna V edycja Festiwalu Polskiej Kultury i Bytności „Fest Ejsmontowski”, zorganizowanego przez Ejsmontowski oddział ZPB. Jest to święto wszystkich, którzy interesują się historią, kulturą i bogatym dziedzictwem narodowym Polaków mieszkających w Wielkich Ejsmontach. Impreza, […]

25 lecie

W dniach 8 i 9. kwietnia 2016 r Związek Polaków na Białorusi świętował 25 lecie swojej działalności. Uroczysta akademia i koncert z tej okazji odbyły się w stolicy Białorusi Mińsku. W tym doniosłym dla społeczności Polaków, zamieszkujących Białoruś, wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 zaproszonych gości oficjalnych, oraz liczne grono członków ZPB jak i sympatyków. Jak zwykle […]

Jarmark Kaziukowy-2016

4 marca w Grodnie w dzień świętego Kazimierza odbył się coroczny Jarmark „Kaziuki-2016”. Tradycyjny Jarmark Kaziukowy jest zarazem pożegnaniem się z zimą, ożywia miasto, napełnia je życiem. Obecnie Kaziuki, zorganizowane wspólnie przez grodzieński oddział ZPB oraz władze miejscowe, mają formę kiermaszu połączonego z występami artystycznymi. Około 200 majstrów z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji przyjechali […]

Święto kultur narodowych

13 grudnia w Mołodecznie odbył się XI Obwodowy Festiwal Kultur Narodowych. W wielkim koncertowym programie udział wzięło 13 zespołów – przedstawicieli kultur narodowych. Polskiej diasporze przypadło zaszczytne prawo otwarcia koncertu. I tak w kolejności wystąpili Zespół Pieśni Polskiej „ Iwieńczanka” z Iwieńca , solistka Natalia Kolesnikowa z Klecka, grupa wokalna i Julia Abramowicz z Моłodeczna. […]

Spotkanie opłatkowe nieświeżan Warszawy

5 grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Nieświeżan. Po raz pierwszy uczestniczyli w nim zaproszeni z Nieświeża członkowie ZPB, niestety bez prezesa Jana Iwaszkiewicza. Na spotkaniu był również przedstawiciel Ambasady Republiki Białoruś, przedstawiciel Szwadronu Kawalerii im. 27.  Pułku Ułanów z Żyrardowa i członkowie Stowarzyszenia z całej Polski. Na stole obok opłatka pojawił […]