Dyplomacja po sąsiedzku. Delegacja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zwiedziła Grodno.

8-9 września w Grodnie z wizytą znajduje się delegacja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na czele z wicemarszałkiem  Senatu Marią Koc. Członkowie delegacji biorą udział w tym, co organizuje Generalny Konsulat Polski w Grodnie – corocznej akcji oświatowej „Narodowe czytanie-2018”. 

Spotkanie odbyło  się w Grodnie w Miejskim Komitecie Wykonawczym, w nim wzięli udział Przewodniczący Miejskiego Komitetu Wykonawczego Mieczysław Hoj, Kierownik Głównego Zarządu do spraw ideologii i młodzieży Obwodowego Komitetu Wykonawczego Oleksandr Wersocki, Zastępca Przewodniczącego Miejskiego Komitetu Wykonawczego Zoja Kulesza, a także Ambasador RP na Białorusi  Artur Michalski, Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, Prezes ZS „Związek Polaków na Białorusi” Mieczysław Łysy. 

Mieczysław Hoj opowiedział gościom o dniu dzisiejszym Grodna, potencjale przemysłowym,  dziedzictwie historycznym  i kulturowym  miasta. Dokładniej prezydent miasta zatrzymał się na realizacji szeregu  dużych projektów transgranicznych, w tym ostatniego z nich, wspólnego z polskim miastem Sokółka „Szakiem Tyzenhausa”. Toczyła się rozmowa również o  rozwoju turystyki bezwizowej w Grodnie i obwodzie grodzieńskim. Jak zauważył Mieczysław Hoj, zaplanowano pełniejsze korzystanie z portu lotniczego Obuhowo dla przyciągnięcia bezwizowych turystów, otwarcie połączenia Grodno – Warszawa, a także stworzenie specjalnego korytarza dla bezwizowych turystów na granicznym przejściu Bruzgi. 

Maria Koc wysoko oceniła wyniki realizacji wspólnych projektów transgranicznych. Ona ztwierdziła doniosłość dobrosąsiedzkich stosunków Grodna i Białystoku, w tym w sferze ekonomii, handlu.  Wicemarszałek Senatu poparła ideę prezydenta Grodna o stworzeniu specjalnego korytarza dla bezwizowych turystów na granicznym przejściu z Polską. 

Dodaj komentarz