VII otwarty rejonowy festiwal polskiej kultury i bytu «Ejsmontowski festyn-2018»

Festiwal przeprowadzony jest już po raz 7. Ten festiwal został prezentem organizatorów festiwalu rodzimemu miasteczku i jego mieszkańcom, to święto jest pełne szczerej miłości do ejsmontowskiej ziemi, szacunku i wdzięczności do wszystkich, kto żyje i pracuje tu. Rok Małej Ojczyzny. Każdy z nas ma swoją, więc musimy pamiętać, skąd bierze początek nasz ród.

Każde dobre działanie, które zawiera wspólne starania, każde rozpoczynanie, które przeprowadza się do życia we współdziałaniu, niezbędnie jest skazane na sukces, – uważa prezes Ejsmontowskego wiejskiego oddziału ZS „Związek Polaków na Białorusi” Włodzimierz Jankojt

Przy wsparciu organów rejonowej i miejscowej władzy, nieobojętnych i aktywnych członków wiejskiego oddziału ZS „Związek Polaków na Białorusi”, a główne – miejscowego wielkiego wiejsko-gospodarczego przedsiębiorstwa КSUP „Woronecki” – festiwal kwitnie co roku. Pod koniec czerwca do agromiasteczka Wielkie Ejsymonty przyjeżdżają wszyscy, komu są ciekawe tradycje i bogate dziedzictwo kulturowe Polaków, którze zamieszkują nie tylko w obszarzach Berastawic, ale i na Grodzieńszczyznie, ponieważ zasięgi festynu już dawno wyszły za granicy rejonu.

Już od pierwszego dnia festiwal został popularny nie tylko w rejonie Berastawickim, ale i w obwodzie Grodzieńskim, również w całej Białorusi, – podkreślił Meczesław Łysy w swoim powitalnym słowie. –  Co roku  on łączy amatorów jak polskiej tak i białoruskiej kultury. Zadaniem naszego związku jest wsparcie takich inicjatyw, skierowanych na zachowywanie i rozwój tradycji narodowych. Z tego powodu za każdym razem przyjeżdżamy tu, pełni przyjemnych emocji i dobrych wrażeń.

W ten raz był przedstawiony porywający cyrkowy program „Iluzjon” z barwnymi numerami sztukmistrza, żonglera, cyrkowych gimnastyczek, błazna, tresowanych ptaków.

Tym razem przedstawiony był atrakcyjny pokaz cyrkowy „Iluzjon” z niesamowitymi występami sztukmistrza, żonglera, cyrkowych gimnastyczek, klaunów, wytrenowanych ptaków.

Nieodżałowane wrażenie u wszystkich zostawiło ogień-show Grodna teatru ognia „Ergo Bibamus” i występ tanecznego zespołu „Monro”. W ciągu całego dnia festiwalowego pracowały różne rozrywki dla dzieci, wśród nich plac zabaw dla dzieci Berastawickiego rejonowego centrum kultury i twórczości ludowej, wszyscychętni mogli kupić słodycze i zabawki.

Dodaj komentarz