XIV Otwarty Regionalny Festiwal „Polonez – 2018”

Słonimski Rejonowy Oddział Związku Polaków na Białorusi  ma  zaszczyt   zaprosić  na XIV Otwarty Regionalny Festiwal  „Polonez – 2018”, który odbędzie się w Słonimiu  26 maja  2018 roku.
Program Festiwalu „Polonez-2018”

  • 9-00 – Msza św. w kościele NP NMP, ul. Pierwomajska 11
  • 10-00 – Uroczyste otwarcie Festiwalu w Miejskim Parku na Kanale im. M.K.Ogińskiego . Wykonanie „Poloneza” M.K.Ogińskiego
  • 10-30 – Pochód uczestników w strojach ludowych oraz gości festiwalu ulicami miasta do Centrum Kultury, ul. Krasnoarmiejska, 25
  • 10-50 – Przywitanie uczestników festiwalu przy Centrum Kultury
  • 11-00 – Uroczyste otwarcie festiwalu w Centrum Kultury
  • 11-15 – 13-45 – Program konkursowy
  • 14-00 – Obiad
  • 15-00 – 17-00 – Koncert wybranych zespołów na letniej estradzie. 
  • 17-00 – 18-00 – Wręczenie dyplomów i prezentów pamiątkowych i zakończenie festiwalu.
1. Do udziału w festiwalu zapraszamy dziecięce i dorosłe amatorskie i profesjonalne zespoły taneczne, wokalno-chóralne, orkiestry i orkiestrowe grupy obwodu, republiki oraz zagraniczne (na zaproszenie komitetu organizacyjnego) niezależnie od resortu. 
2. Wydatki transportowe oraz inne wydatki w czasie pobytu na festiwalu pokrywa sam uczestnik festiwalu lub organizacja, która go deleguje.
3. Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w dniu festiwalowym oraz miejsce do przebrania zespołu.
4. Udział w festiwalu spełnia się na podstawie zgłoszenia. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń 1 maja 2018 roku. 
Niekompletne i przysłane po terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
5. Zespół taneczny to minimum 2 pary czyli 4 osoby. 
6. Dla wokalistów zespół to minimum 2 osoby (duet + akompaniator). 
7. Dla instrumentalistów zespół to minimum 2 osoby.
8. Czas występu to ok. 5 minut. Nie może on jednak przekroczyć 10 min.
9. Każdy uczestnik przedstawia na konkurs festiwalu jeden polonez. Zespół wokalno-choreagraficzny może przedstawić dwa polonezy (wokalny i taneczny). W drugiej części festiwalu przewidujemy koncert spiecjalny utworów dowolnych dla zespołów wybranych przez organizatorów.
10. Oceny występów zespołów i wykonawców dokonuje profesjonalne jury. Jury ma prawo do wprowadzenia dodatkowych nominacji i zmiany liczby miejsc (nagród) w nominacjach wskazanych w przepisie w ramach przyznanego funduszu nagród.
Ostateczna decyzja jury jest podejmowana po dyskusji większością głosów z otwartym głosowaniem. W przypadku podziału głosów przewodniczący jury ma prawo do dwóch głosów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega rewizji.
11. Kryterium oceny wystąpienia jest: 
– wysoki jakościowy poziom twórczego mistrzowstwa;
– oryginalność ustawienia numeru;
– kostiumy i kultura sceniczna wykonawców. 
12. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, a zwyciężcy dyplomy za I,II i III miejsce i prezent pamiątkowy w dwóch wiekowych kategoriach (dziecięca i dorosła), w nominacjach:
– choreograficzny zespół
– wokalno-chóralny zespół
– orkiestra i orkiestrowa grupa.
– zespół wokalno-choreograficzny
– mały wokalny zespół.
13. Zespoły XIV Festiwalu „Polonez-2018”, które nie zostali premiowane otrzymują dyplom uczestnika oraz prezent pamiątkowy:
– za wybitną reżyserską inscenizację;
– za jednolitą mistrzowską oprawę sceniczną (scenografię, strój sceniczny, akompaniament);
– za sceniczną kulturę wykonania;
– za zachowanie tradycji narodowych, uosobienie narodowego kolorytu;
– za wybitny twórczy debiut;
– za dążenie do zwycięstwa;
– nagroda sympatii publiczności. 
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres komitetu organizacyjnego:
231800, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Слоним, ул.Красноармейская, 25, Государственное учреждение культуры «Слонимский центр культуры и отдыха», тел. (факс) (3751562) 5-06-63; 6-18-64; 5-06-36.
 
1. Miasto, rejon, kraj
2. Nazwa zespołu i Ilość uczestników
3. Tytuł połoneza i autor
4. Kategoria:
– choreograficzny zespół 
– wokalno-chóralny zespół 
– orkiestra, orkiestrowaja grupa
– zespół wokalno-choreograficzny
5. Akompaniament (orkiestra, pianino, akordeon, CD, flesz-karta)
6. Czas trwania wystąpienia
7. Wekowa kategorja (dziecięcy, dorosły)
8. Adres i telefony
9. Charakterystyka zespołu, opis najważniejszych cech i osiągnięć
artystycznych.
Nazwisko i imię kierownika zespołu 
Podpis z pieczątką delegującej organizacjii
 
Spis uczestników
(łącznie z kierowcami transportu i osobami towarzyszącymi) 
1. Nazwisko i imię
2. Data urodzenia
3. Nr paszportu 
Oryginał poświadczony podpisem kierownika i pieczątką delegującej organizacjii przedstawia się w orgkomitet w dniu festiwala.
 
 
Uprzejmie  prosimy wysłać listę uczestników (Nazwisko i imię uczestnika, data urodzenia i Nr paszportu) na adres elektroniczny: zpb-slonim@tut.by.
Z poważaniem
Prezes Slonimskiego Rejonowego Oddziału
Związku Polaków na Białorusi                                                Natalia Zazula

Dodaj komentarz