Sprawozdawczo-wyborcza konferencja

9 lutego 2018 roku w Domie Polskim na Iwiency odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Mińskego obwódowego oddziała ZPB. W konferencji brali udział  delegaci z 14 oddziałów obwóda.

Pad czas przedsięwzięcia Prezes Związku Polaków na Białorusi Mieczysław Łysy określił  wyniki  pracy za 2014-2018 okres, określił kieruntk  działalności na dzisiejszy  rok i na przyszły  okres. Na posiędzeniu konferencji odbyły się wybory do składu zarządu Mińskego obwódowego oddziała ZPB. Tak Prezesem

Prezesem Mińskiego obwodowego oddziała „Związku polaków na Białorusi” na następny okres został wybrany Mieczysław Łysy, w skład zarządu komisji rewizyjnej weszli Stanisław Buraczewski i Halina Janowicz.

Postanowione  że w 2018 rok będę poświęcony 100 rocznicy niepodległości Polski, a też 30 rocznicy polonijnego zjednoczenia, które było zorganizowane w mieście Lida. Z tego powodu Mieczysław Łysy zaproponował więcej i częściej przeprowadzić  różne wydarzenia i imprezy z zaproszeniem artystów z addziałów „Związku polaków na Białorusi”. Dobrym przykładem  tego jest miejscowy zespół „Iwanczanka”, który od trzech lat bierze udział w międzynarodowym festiwalu „Kanał Augustowski w kulturze trzech narodów”.

Helena Gapanowicz

Dodaj komentarz