XXIII  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga ku wzajemności”

22-23 września w Białymstoku odbyła się XXIII  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga ku wzajemności”. 

Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce, Katedrę Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy Urzędu Wojewódzkiego w Grodnie, Związku Polaków na Białorusi i Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janki Kupały.

Miejscem Konferencji był Hotel „Trzy Sosny” na peryferiach miasta, w leśnym zaciszu osiedla Ignatki.

To było z pewnością znaczące wydarzenie, głównym celem którego było i jest połączenie wysiłków dla zbliżenia sąsiednich krajów w różnych dziedzinach życia.

 Ze słowami powitania do uczestników Konferencji zwrócił się Mieczysław Łysy, prezes Związku Polaków na Białorusi:

„Dla nas, Polaków, żyjących na Białorusi jest sprawą bardzo ważną znajomość i zrozumienie naszej historii. Dlatego zawsze czekamy od sprawozdawców konferencji nowych faktów, nowych odkryć. Bardzo cenimy i szanujemy opinie autorów, ich osobiste interpretacje wydarzeń, które składają się na historię.

Zbieramy się przecież na kolejnej konferencji, żeby poszukiwać i wskazywać drogi do wzajemnego zrozumienia. Szukać i odkrywać zapomniane historyczne podłoża wzajemności, szukać ich w tradycjach kultury i wspólnocie języka. Myślę, że obrady naszej konferencji przyniosą dobre owoce.”

Wygłoszone referaty, przebieg dyskusji oraz podsumowanie konferencji zostaną opublikowane wkrótce w formie książkowej.

 

Dodaj komentarz