Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Mińskiego Obwodowego Oddziału ZPB

5 lutego 2022 r. w Domu Polskim w Mińsku odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Mińskiego Oddziału Obwodowego Stowarzyszenia Społecznego „Związek Polaków na Białorusi”. Na konferencję wybrano 24 delegatów. Miński Oddział Obwodowy  ZPB obejmuje 15 oddziałów o łącznej liczbie 416 członków, czyli nieco mniej niż w 2018 r. W obwodzie mińskim znajduje się pięć Domów Polskich: w Mińsku, Borysowie, Iwieńcu, Nieświeżu i miasteczku Rubieżewiczy.

Prezes oddziału Mieczesław Łysy oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Halina Janowicz przedstawili sprawozdanie z działalności za ostatnie 5 lat.

Podczas konferencji wystąpili również:

Mikołaj Kot, członek oddziału miejskiego ZPB w Mołodzieczno,

Stanisław Buraczewski, przezes oddziału miejskiego ZPB w Iwieńcu,

Stanisław Kojko, prezes rejonowego oddziału ZPB w Dzierżyńsku,

Walentyna Ćwirko, członek rejonowego oddziału ZPB w Nieświeżu,

Irena Łatuszko, przezes rejonowego oddziału ZPB w Nieświeżu,

Krystyna Bielska, przezes miejskiego oddziału ZPB w Stolbcach.

Ponownie prezesem Mińskiego Oddziału Obwodowego ZPB został wybrany Mieczesław Łysy, który kieruje oddziałem od 2016 roku.

Na konferencji wyłoniono również nowy skład Komisji Rewizyjnej.

Dodaj komentarz