Nasze dzieci

23 grudnia 2021 roku Pełnomocnik do Spraw Religii i Narodowości  Aleksander Rumak oraz przewodniczące Narodowo-kulturalnych Stowarzyszeń Społecznych wzięli udział w uroczystości noworocznej w ramach republikańskiej akcji charytatywnej „Nasze Dzieci” w Państwowej Placówce Oświatowej „Centrum Społeczno-Pedagogiczne Rejonu Frunzieńskiego m.Mińsk”. 

Zjednoczenie Społeczne «Związek Polaków na Białorusi» reprezentowali Aleksander Songin, Prezes ZPB, oraz Mieczysław Łysy, Prezez Obwodowego Oddziału Mińskiego.

Tradycyjnie dzieci otrzymali prezenty z rąk gości oraz obejrzeli koncert, przygotowany przez zespoły ludowe i indywidualnych wykonawców, przedstawiający piękność różnorodność kultur Polaków, Ormian, Koreańczyków, Ukraińców i Tataro-Baszkirów. Trzymając się za ręce, uczestnicy imprezy, bez względu na wiek i narodowość, zawirowali w tradyczyjnym tańcu wokół choinki, składając szczere życzenia, które napewno spełnią się w Nowym Roku.

Dodaj komentarz