Odkrycie w świecie muzycznym – kompozytor Giedymin Rodkiewicz

17 grudnia b.r. Prezes ZS «Związek Polaków na Białorusi» Aleksander Songin wziął udział w koncercie z prezentacją CD płyty utworów muzycznych Giedymina Prospera Rodkiewicza (1834-1891), nieznanego dotąd kompozytora, pochodzącego z Białorusi. Koncert odbył się w dużej sali Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej. Płyta została wydana przez polskie wydawnictwo DUX przy bezpośrednim udziale i wsparciu finansowym Centrum Kultury Białorusi w Polsce, które od ponad 12 lat działa przy Ambasadzie naszego kraju w Warszawie. Obejmuje 19 klasycznych utworów kompozytora na fortepian w wykonaniu słynnego białorusko-polskiego pianisty, absolwenta Białoruskiej Akademii Muzycznej Władimira Lebetskiego.

G. Rodkiewicz urodził się w 1834 r. we wsi Juraciszki (obecnie obwód Grodzieński)  i tu spędził nie tylko swoje dzieciństwo, ale także w wieku dorosłym mieszkał z rodziną.

Można założyć, że malownicze białoruskie pejzaże stały się jednym ze źródeł jego twórczej inspiracji. Wykształcenie muzyczne Rodkiewicz otrzymał we Francji, mieszkał i pracował także w Wilnie, Warszawie, kilkakrotnie odwiedzał Petersburg. A więc jego twórczość jest integralną częścią ówczesnej europejskiej tradycji muzycznej.

Obecny na uroczystości Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Białorusi w Polsce Władimir Czuszew podkreślił, że problematyka zachowania dziedzictwa kulturowego jest jednym z głównych kierunków działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Misji Dyplomatycznych Białorusi.

«Przecież to prawdziwy cud – w naszych czasach, kiedy wszystko wydaje się otwarte i wystudiowane. Udało nam się znaleźć tak duży, ale wciąż prawie nieznany kawałek muzycznego dziedzictwa,- zaznaczył Ambasador. – Trudno zrozumieć, dlaczego twórczość Rodkiewicza została zapomniana, gdyż jego utwory ukazywały się w różnych wydawnictwach muzycznych w Wilnie, Warszawie, Krakowie, Lipsku i Kijowie. Obecnie znanych jest ponad 70 jego dzieł, z których część zachowała się jedynie w formie rękopisów. Ich odnalezienie wymagało lat wytężonej pracy w polskich archiwach. I tu też główna rola przypada naszemu rodakowi, który obecnie mieszka w Polsce, słynnemu grodzieńskiemu pianistowi absolwentowi Akademii Muzycznej Włodzimierzowi Labieckiemu. Wraz z prof. Jarosławem Dżawieckim i potomkami Rodkiewicza wykonał świetną robotę w poszukiwaniu i usystematyzowaniu twórczego dziedzictwa G. Rodkiewicza, zwanego „poetą fortepianu”. Oczywiście twórczość G. Radkiewicza nie należy do jednego kraju, ale dziś Białoruś jest pionierem w oficjalnej publikacji jego prac. Otwieramy muzykę Radkiewicza na białoruską, europejską i światową społeczność muzyczną. Powrót z zapomnienia dorobku twórczego kompozytorów wraz z ich nazwiskami jest zawsze wydarzeniem, odkryciem i sensacją w świecie muzycznym».

W twórczości Rodkiewicza dominują modne w XIX-wiecznych salonach utwory: galop, polka, mazur, walc, tańce chińskie, arabskie, fantazje, mające charakter radosny, afirmujący życie, ale też w jego spuściźnie zachowały się nokturny i wspomnienia m. in. dedykowane przedwcześnie zmarłej w wieku 42 lat żonie Teresie. Adresatami utworów były osoby z najbliższego otoczenia rodzinnego i towarzyskiego kompozytora: Koziełł – Poklewscy, Jodko, Karabanowicz, Pawłowicz.

Eksperci muzyczni zaliczają G. Rodkiewicza do kontynuatorów tradycji muzycznych Fryderyka Chopina i Franciszka Liszta, wysoko oceniają poziom warsztatu kompozytorskiego.

Dodaj komentarz