Uroczystości upamiętniające zamordowanych w uroczysku Błagowszczyna

9 grudnia roku 1948 została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

Z okazji 73 rocznicy tego wydarzenia w uroczysku Błagowszczyna na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Trościeniec pod Mińskiem odbyła się uroczystość.

Wieczorem o godzinie 18.00 na miejscu masowej zbrodni z czasów II wojny światowej zebrali się posłowie Izby Przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi oraz przedstawiciele mniejszości rosyjskiej, ukraińskiej, polskiej, cygańskiej i żydowskiej. Zjednoczenie społeczne «Związek Polaków na Białorusi» reprezentowali Presez obwodowego oddziału Mińskiego Mieczysław Łysy i Prezes oddziału w Iwieńcu Stanisław Buraczewski.

Zebrani na uroczystościa przypomnieli tragiczną historię tego miejsca, złożyli okolicznościowe wieńce i kwiaty i zapalili znicze. Ceremonia zakończyła się wspólną modlitwą przedstawicieli czterech wyznań religijnych za więźniów poległych w obozie.

Według białoruskich źródeł w Trościeńcu zginęło ponad 200 tysięcy ludzi. Był to pod względem wielkości czwarty w Europie niemiecki obóz śmierci w okresie II wojny światowej.

Obóz koncentracyjny Trościeniec składał się z kilku części. W uroczysku Błagowszczyna ludzi masowo rozstrzeliwano, zabudowania obozowe znajdowały się we wsi Mały Trościeniec, natomiast w sąsiednim uroczysku Szaszkouka ludzi palono, aby zatrzeć ślady zbrodni. Obóz został utworzony jesienią 1941 roku i istniał do końca czerwca 1944 roku.

Mordowano w nim wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej i partyzantów oraz przywiezionych obywateli Polski, Austrii, Niemiec, Czechosłowacji i Francji – w większości osoby żydowskiego pochodzenia.

Dodaj komentarz