Gratulacje pozjazdowe od przyjaciół z Polski

W imieniu Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, ponadpartyjnego ruchu obywatelskiego Kongres Polski Suwerennej oraz partii Polska Patriotyczna przekazuję gratulację p. Mieczysławowi Łysemu z okazji ponownego wyboru na prezesa Związku Polaków na Białorusi. Wszystkim działaczom i członkom ZPB przekazuję w imieniu własnym i kolegów życzenia wytrwałości i sukcesów w dziele podtrzymywania kultury polskiej, oświaty i polskiej świadomości narodowej.

Prezes Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej.
Pełnomocnik Krajowy Kongresu Polski Suwerennej i partii Polska Patriotyczna

Paweł Ziemiński

Dodaj komentarz