Posiedzenie Rady Doradczej Międzyetnicznej z udziałem Prezesa ZPB Aleksandra Songina

Od roku 2006  przy Pełnomocniku do Spraw Religii i Narodowości funkcjonuje Rada Doradcza Międzyetniczna, w skład której wchodzą przedstawiciele dwudziesto jednej mniejszości narodowej, mieszkającej na Białorusi i zrzeszonej w Narodowo-kulturalnych Stowarzyszeniach Społecznych. Zjednoczenie Społeczne «Związek Polaków na Białorusi» w Radzie reprezentuje prezes Aleksander Songin.

Na posiedzeniach Rady omawiane są aktualne zagadnienia stosunków międzyetnicznych oraz statutowa działalność Stowarzyszeń. Rada planuje wspólną pracę Stowarzyszeń, bierze udział w podziale środków budżetowych przeznaczonych w ramach pomocy na rozwój Stowarzyszeń Narodowo-kulturalnych w Republice Białorusi.

Na kolejnym posiedzeniu Rady, która odbyła się 29 czerwca 2021 roku w Mińsku z udziałem Aleksandra Rumaka, Pełnomocnika do Spraw Religii i Narodowości, omówiono szereg pytań związanych z udziałem Narodowo-kulturalnych Stowarzyszeń Społecznych w Dniach Kultur Narodowych przy Ratuszu w Mińsku we wrześniu bieżącego roku i w XIII Republikańskim Festiwalu Kultur Narodowych w 2022 roku.

Dodaj komentarz