Posiedzenie Rady Naczelnej ZPB

Pierwsze po X Zjeździe Związku Polaków na Białorusi posiedzenie Rady Naczelnej odbyło się 18 czerwca 2021 roku w Mińsku. Na posiedzenie Rady została zaproszona Bezruczko Elena, Kierownik Sektorem do Spraw Narodowości Aparatu Pełnomocnika do Spraw Religii i Narodowości.

Najważniejszą decyzją, podjętą przez członków Rady Naczelnej, było wybranie na wiceprezesów ZPB Stanisława Buraczewskiego i Danuty Surmacz.

Został rownież zatwierdzony plan działalnośći ZPB na rok 2021.

Wiceprezes Prezes ZPB Stanisław Buraczewski zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia dokumentacji ogranizacji zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt, który zostanie w najbliższym czasie precyzyjnie dopasowany do struktury organizacyjnej ZPB oraz rodzaju wytwarzanej w ogranizacji dokumentacji. Na podstawie Rzeczowego Wykazu Akt  ogranizacji zostanie opracowany podobny dokument dla oddziałow. Prezes ZPB Aleksander Songin zachęcił prezesów oddziałów ZPB do wstępnego usystematyzowania dokumentów oraz do opracowania projektu Regulaminu Domu Polskiego.

Prezes m.o. ZPB w Baranowiczach Elżbieta Gołosunowa przedstawiła na posiedzeniu sprawozdanie z działalności finansowej Domu Polskiego w Baranowiczach.

Członkowie Rady Naczelnej oraz przedstawiciele Domów Polskich omówili aspekty prawne realizacji podstawowego zadania ZPB, czyli organizacji nauczania języka polskiego przy Domach Polskich.

Na posiedzeniu Rady zostało również podniesione pytanie ogranizacji procesu edukacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 w Szkołach  z polskim językiem nauczania w Grodnie i Wołkowysku.

Omówiono również kwestię udzialu ZPB w najbliższym Festiwalu Kultur Narodowych.

Członkowie Zarządu Głównego ZPB zgodzili się, że działalność Związku Polaków będzie zauważalna w Białorusi i w Polsce, jeżeli oddziały będą regularnie ukazywać informację o swojej działalności i na portalu internetowym ZPB.by i w social mediach, takich jak Facebook, Instagram i innych.

Dodaj komentarz