Kondolencje

Z wielkim smutkiem informuję, ze odszedł od nas w tym tygodniu na wieczną służbę dla kresów wschodnich a szczególnie Nieświeża Tadeusz Grygiel.

W dniu 21.12.20 odbędzie się ceremonia pogrzebowa o g.11,00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Kolega Tadeusz Grygiel, urodzony w Nieświeżu, woj. Nowogródzkie, żarliwy patriota, nie szczędząc własnych środków i sił, uratował od zapomnienia mogiłę 8o zamordowanych w dniu 5 1942 sierpnia przez Niemców obywateli polskich i uwiecznił Ich pamięć, organizując postawienie pomnika w miejscu mordu w Hajkach, powiat Nieśwież. Starania podjął jeszcze za ZSRR, potajemnie, we współpracy z mieszkańcami Nieświeża. Były to starania bardzo w tym czasie niebezpieczne, zagrożone sankacjami karnymi. Czynił to wszystko z własnych funduszy.

Od kilkunastu lat opiekuje się tym pomnikiem szczególnie jeżdżąc kilka razy w roku, dbając o należyte utrzymanie tego miejsca nie szczędząc własnych sił iśrodków. Organizował uroczystości patriotyczne w 60-ta i 7o-tą rocznicę mordu, w której uczestniczą mieszkańcy powiatu Nieśwież oraz kombatanci II wojny światowej.

 Na łamach prasy polskiej, białoruskiej i polonijnej w Chicago, mając „dobre pióro” przybliża czytelnikom miejsca na Kresach, związane z walkami o niepodległość kraju, miejsca skąd wywodzą się sławni Polacy,

 Każdego roku, uczestnicząc w wycieczkach-pielgrzymkach na Kresy, zapoznaje uczestników z wydarzeniami z kart historii walk o utrzymanie niepodległości, wiele napisał na temat tradycji 27 Pułku Ułanów im Stefana Batorego.

Wyjątkowo zasłużył się w upamiętnieniu postaci śp Księdza Grzegorza Kołosowskiego, proboszcza nieświeskiego, dzięki któremu przetrwał w Nieświeżu nie tylko kościół farny ale i tradycje patriotyczne. Dzięki inicjatywie kol. Tadeusza Grygiela, który wystąpił listownie do władz kościelnych i administracyjnych z prośbą o przywrócenie dawnego stanu Bramy Słuckiej, zgodnie z jej starodawnym przeznaczeniem jako kaplicy, członkowie Stowarzyszenia wsparli te inicjatywę finansowo i Brama wróciła do dawnej świetności, chociaż nie pełni już funkcji kaplicy katolickiej, ale jest dowodem starań i zabiegów naszego Kolegi i naszych wkładów finansowych.

Podczas swoich pobytów w Nieświeżu wygłasza odczyty i wykłady zarówno medyczne jak i o treści patriotyczno-historycznej propagując kulturę kresową zarówno w Domu Polskim Reduta jak i w Bibliotece Miejskiej.

Kolega Tadeusz Grygiel, jest zaangażowanym członkiem Stowarzyszenia i „łącznikiem” wydarzeń historycznych, propagatorem tego, co w polskości najlepsze – Honoru, Boga i Ojczyzny.

Tadeusz Grygiel, syn Franciszka, urodzony w Nieświeżu  1931.10.18

Dodaj komentarz