Z bólem i poczuciem osobistej straty informujmy, że zmarła Leonarda Rewkowska

Polka urodzona się na Nowogródczyźnie . Ojciec zamordowany przez NKWD , Ona z matką zesłane do Kazachstanu. Po powrocie z zesłania zamieszkała w Słonimie. Lata 80-te to czas gdy zaangażowała się w działalność na rzecz polskości. Inicjatorka i patronka Festiwalu Poloneza w Słonimie. Od kilku lat festiwal otrzymał w nazwie im. Leonardy Rewkowskiej. Od 1993 w swoim domu jako Prezes okręgowego oddziału ZPB bardzo aktywnie działała na rzecz polskości na Białorusi.

Nie przyłączyła się w 2005 do akcji rozbijania ZPB, pozostając wierną prawowitemu Związkowi za co przez Polskę została umieszczona w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Po długoletniej batalii odwoławczej , przez odmowę wykreślenia z tej listy przez  Urząd do Spraw Cudzoziemców 2007/2008, po apelację w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w styczniu 2009 wyrokiem sądu uzyskała to, że nakazano wykreślenie Jej nazwiska z czarnej listy. Sąd stwierdził Rewkowska „nie stanowi zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa”, Nie zmieniło to jednak sytuacji, władze polskie w dalszym ciągu odmawiały Pani Leonardzie wjazdu do Polski, po prostu nie otrzymywała wizy. Autorka książki „Być Polką na Kresach” . Odznaczona przez Polskę Medalem Pro Memoria przez tę samą Polskę ignorowana i nieuznawana jako działaczka z przyczyn stricte politycznych.

Cześć Twojej Pamięci Droga Pani Leonardo !!! W pamiętniku mojego serca pozostaniesz na zawsze jako taka, która trudnościom się nie kłania, kobieta niezłomna, a przy tym uosobienie , uczciwości, prostolinijności, bezinteresowności  i  dobra . Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Spoczywaj w Pokoju. 

Dodaj komentarz