22 czerwca – Dzień Pamięci i Smutku – Dzień Pamięci Narodowej Ofiar II Wojny Światowej

„Przechodniu zatrzymaj się! W tym miejscu w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej był Kołdyczewski obóz śmierci. 22 tysiące pokój miłujących ludzi poniosło śmierć z rąk hitlerowskich katów. „ głosi napis na pomniku przy szosie do Baranowicz. 

W 1942 r. w czasie II Wojny Światowej w pobliżu wioski Kołdyczewo w powiecie baranowickim  Niemcy stworzyli obóz koncentracyjny,  Kołdyczewski Obóz Śmierci, który działał do lipca 1944 r. Tutaj, według oficjalnych danych, zostało zastrzelonych, powieszonych, torturowanych, otrutych gazem  ponad 22 tysiące ludzi . Pierwszymi więźniami obozu byli działacze rządu radzieckiego i jeńcy wojenni z więzień w Baranowiczach i Stołbcach. Prawie wszyscy Żydzi i Cyganie z regionu, a także duża liczba Polaków, jeńców wojennych, około 100 księży katolickich padło ofiarą obozu koncentracyjnego Kołdyczew.

Przez wiele lat pamięć o obozie koncentracyjnym i jego ofiarach nie była należycie czczona.

Dekretem nr 364 z 21 grudnia 2005 obóz kołdyczewski otrzymał status memoriału, a na opiekę nad tym miejscem pamięci przyznano specjalne środki budżetowe.
W trzy lata później Związek Polaków na Białorusi  przy wsparciu lokalnych mieszkańców, rodzin z Polski , przedsiębiorstw z Baranowicz i Mińska uporządkowali groby pomordowanych, a przy drodze Baranowicze – Nowogródek postawili wzniesiono pamiątkowy znak.

Wieczna pamięć dla ofiar!

PAMIĘTAMY….

Dodaj komentarz