„Droga Ku Wzajemności” XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Po raz XXV w Białymstoku, w dniach 18-19 października 2019, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „ Droga Ku Wzajemności”.

Głównymi organizatorami byli, ze strony białoruskiej: Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Polsce, ze strony polskiej Uniwersytet w Białymstoku, a także Urząd Wojewódzki w Grodnie i Uniwersytet im. Janki Kupały. Konferencja ze swoją długą tradycją tradycją, odbywa się corocznie, przemiennie – w Białymstoku i w Grodnie.

W Konferencji uczestniczyło wielu naukowców reprezentujących różne uczelnie z Polski, Litwy i Białorusi, nauczyciele akademiccy, działacze społeczni, ludzie kultury na co dzień zajmujący się polsko-białoruskimi związkami w historii, kulturze czy literaturze.
 

  W czasie obrad plenarnych, które zainaugurowały Konferencję zaprezentowano cztery referaty wprowadzające.

Następną częścią sympozjum były obrady podzielone na cztery panele tematyczne:

–  językoznawczy,

– historyczny,

– kulturowy,

– literacki.

W trakcie debat poszczególnych sekcji z referatami wystąpiło ponad czterdziestu prelegentów z Polski i Białorusi.

W tegorocznej konferencji udział wzięli przedstawiciele Konsulatu Generalnego Białorusi w Białymstoku, obecni byli przedstawiciele władz uczelni – organizatorów z Uniwersytetów: w Grodnie i Białymstoku, a także przedstawiciele władz wojewódzkich obwodu grodzieńskiego oraz władz Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Polsce. Związek Polaków na Białorusi reprezentowali – prezes Zarządu Głównego Mieczysław Łysy oraz prezes Oddziału Grodzieńskiego – Kazimierz Znajdziński.

Takie Konferencje to bardzo potrzebne dla poszukiwania i wskazywania dróg do wzajemnego zrozumienia inicjatywy, łączące wysiłki naukowców, społeczników, działaczy kultury dla zbliżenia i dobrosąsiedztwa krajów w różnych dziedzinach życia i dobrze już wrosły w kulturowy pejzaż Białegostoku i Grodna.

ZPB

Dodaj komentarz