Rocznica urodzin Czesława Niemena

Drodzy fani Czesława Niemena!

16 lutego 2019 przypada 80 rocznica urodzin wielkiego muzyka. W tym dniu każdy może zwiedzić dom w Starych Wasiliszkach, w którym przyszły geniusz się pojawił na ten niezwykły i dziwny świat.

Jego ziemska podróż zakończyła się w 2004 roku, ale nieśmiertelna dusza Czesława nadal żyje w naszych sercach, jego „duch miejsca” wciąż unosi się nad domem rodzinnym. Ale nawet jeśli z różnych powodów nie możesz zwiedzić ojczyznę muzyka, masz wielką szansę pogratulować idola, wysyłając pocztówkę z najlepszymi życzeniami na adres 

Niemen-muzeum Staryya Vasilichki,7

Shchuchyn District

Grodno Region 213522 Belarus

Wyślij  gratulacje dla mistrza!

Dodaj komentarz