Jarmark Kaziukowy-2016

4 marca w Grodnie w dzień świętego Kazimierza odbył się coroczny Jarmark „Kaziuki-2016”. Tradycyjny Jarmark Kaziukowy jest zarazem pożegnaniem się z zimą, ożywia miasto, napełnia je życiem.

Obecnie Kaziuki, zorganizowane wspólnie przez grodzieński oddział ZPB oraz władze miejscowe, mają formę kiermaszu połączonego z występami artystycznymi. Około 200 majstrów z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji przyjechali na Jarmark. Główny deptak Grodna został na cały dzień miastem rzemieślników. Można tu było kupić ręcznie wykonane w różnych technikach wyroby z wełny, gliny, słomy, metalu, skóry, tkaniny itd. A przebrany za św. Kazimierza wraz ze swoją świtą witał wszystkich zebranych.

Święty Kazimierz, na pamiątkę którego odbywa się Jarmark, jest opiekunem młodzieży, majstrów i rzemieślników. Był synem króla Kazimierza IV Jagiellończyka, zmarł w Grodnie 4 marca 1484 r., został pochowany w Kaplicy św. Kazimierza w katedrze wileńskiej. W 1604 roku Kazimierz został kanonizowany.

Dodaj komentarz