Z okazji 220 rocznicy narodzin ADAMA MICKIEWICZA

Adam Bernard Mickiewicz i herbu Poraj (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lubNowogródku) – polski poeta, działacz polityczny, publicysta, tłumacz, filozof, działacz religijny, mistyk, organizator i dowódcawojskowy, nauczyciel akademicki.

Był synem Mikołaja Mickiewicza herbu Poraj, adwokata sądowego w Nowogródkui komornika mińskiego, oraz Barbary z Majewskich, córki ekonoma z pobliskiego Czombrowa. Jego braćmi byli Aleksander i Franciszek Mickiewiczowie.

W Zaosiu, będącym szlacheckim zaściankiem, znajdował się dwór i folwark należący do rodziny Mickiewiczów, uchodzący, obok Nowogródka, za najbardziejprawdopodobne miejsce narodzin Adama Mickiewicza.

Młody Adam Mickiewicz razem z braćmi przyjeżdżał do Zaosia spędzić u ciociwakacje w latach 1801-1810. Zamieszkiwali wtedy na piętrze spichlerzyka(świronka). Adam Mickiewicz przyjeżdżał do Zaosia także później, gdy był jużnauczycielem w Kownie.

Z okazji 200 rocznicy narodzin Mickiewicza, przystąpiono do odbudowy budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych. W latach 1996-1998 dwór iobejście zostały zrekonstruowane na podstawie ryciny Edwarda Pawłowicza z 1843roku i wykopaliska archeologiczne.

Adam Mickiewicz debiutował “Zimą miejską” na łamach Tygodnika Wileńskiego w 1818 roku. Tego roku 100 rocznica początku twórczości.

W 1834 wydał w Paryżu ostatnie wielkie dzieło swego życia – Pana Tadeusza.

W 1928 roku, zrealizowany na podstawie epopei Adama Mickiewicza z 1834 podtym samym tytułem polski film niemy „Pan Tadeusz”. Film wyreżyserował Ryszard Ordyński, scenariusz napisali Andrzej Strug oraz Ferdynand Goetel.  Oficjalna premiera dzieła miała miejsce 9 listopada 1928 roku w Warszawie. Premiera zapoczątkowała obchody dziesięciolecia niepodległości Polski.

Tego roku 90 rocznica daty premiery.

15 grudnia 2018 roku projekt „Kinemo” przywspółudziale Polskiego instytutu w Mińsku przedstawi w kinie „Moskwa”specjalny pokaz epopei Ryszarda Ordyńskiego „Pana Tadeusza”, wiąże wczasie do festynu 220 rocznicy Adama Mickiewicza. Pierwsza pełnoskałowa adaptacja jednoimiennego poematu będzie demonstrowała się w zrekonstruowanej wersji pod akompaniament symfonicznej orkiestry i chóru muzycznej kapeli „Sonorus”.

Dodaj komentarz