Taki Festiwal pamiętam…

Oficjalne otwarcie XIII Festiwalu Kultur Narodowych nastąpiło w piątkowy wieczór 3 czerwca b.r.. fantastycznym pochodem z udziałem około 800 przedstawicieli 30 narodowości. Drugiego dnia festiwalu gościnnie wszyskich witał Polski podwórek położony na placu przed Pałacem Kultury Włókienników. Na Polskim podwórku rozbrzmiewały ludowe pieśni i największe hity Maryli Rodowicz, wykonywane pzez polskie zespoły z Grodna, Lidy, […]

Okrągły stół „Białoruś – nasz ogólny dom: jedność narodów i pokoleń”

Jednym z kluczowych wydarzeń pierwszego dnia XIII Festiwalu Kultur Narodowych został okrągły stół „Białoruś – nasz ogólny dom: jedność narodów i pokoleń”, zorganizowany w Grodnie z inicjatywy przewodniczącej Rady Republiki Natalii Kaczanowoj. Ponad 20 przewodniczących Społecznych Stowarzyszeń Narodowo-kulturalnych mniejszości narodowych spotkali się przy okrągłym stole. Prezes Zjednoczenia Społecznego «Związek Polaków na Białorusi» Aleksander Songin zaprezentował […]

Polskie stroje ludowe dla ZPB

Strój ludowy jest ważnym elementem kultury ludowej i dziedzictwa kulturowego związanego z polską wsią.Nie noszono go na co dzień ani do pracy, do zajęć domowych czy na polu. Strój zakładano na okazje uroczyste, odświętne. Traktowany był jako odzież paradna, reprezentacyjna, pełnił funkcje symboliczne i wyróżniające. Strój sprawiano na całe życie. O strój świąteczny dbano wyjątkowo, […]

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji zbliżaęcych się Świąt Wielkanocnych składam wszystkim wiosenne życzenia, aby w czas Swienta w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wieka nadzeja odradzająncego się życia. Dobrego humoru i radości związanej z zmartwychwstania Pana!  Z wyrazami szacynku ZPB

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza Mińskiego Obwodowego Oddziału ZPB

5 lutego 2022 r. w Domu Polskim w Mińsku odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza Mińskiego Oddziału Obwodowego Stowarzyszenia Społecznego „Związek Polaków na Białorusi”. Na konferencję wybrano 24 delegatów. Miński Oddział Obwodowy  ZPB obejmuje 15 oddziałów o łącznej liczbie 416 członków, czyli nieco mniej niż w 2018 r. W obwodzie mińskim znajduje się pięć Domów Polskich: w […]

Nasze dzieci

23 grudnia 2021 roku Pełnomocnik do Spraw Religii i Narodowości  Aleksander Rumak oraz przewodniczące Narodowo-kulturalnych Stowarzyszeń Społecznych wzięli udział w uroczystości noworocznej w ramach republikańskiej akcji charytatywnej „Nasze Dzieci” w Państwowej Placówce Oświatowej „Centrum Społeczno-Pedagogiczne Rejonu Frunzieńskiego m.Mińsk”.  Zjednoczenie Społeczne «Związek Polaków na Białorusi» reprezentowali Aleksander Songin, Prezes ZPB, oraz Mieczysław Łysy, Prezez Obwodowego Oddziału […]

Odkrycie w świecie muzycznym – kompozytor Giedymin Rodkiewicz

17 grudnia b.r. Prezes ZS «Związek Polaków na Białorusi» Aleksander Songin wziął udział w koncercie z prezentacją CD płyty utworów muzycznych Giedymina Prospera Rodkiewicza (1834-1891), nieznanego dotąd kompozytora, pochodzącego z Białorusi. Koncert odbył się w dużej sali Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej. Płyta została wydana przez polskie wydawnictwo DUX przy bezpośrednim udziale i wsparciu finansowym Centrum […]

Polacy z obwódu Mińskiego wzieli udział w eliminacjach XIII Republikańskiego Festiwalu Kultur Narodowych

Trwają przygotowania do XIII Republikańskiego Festiwalu Kultur Narodowych, który odbędzie się w czerwcu 2022 roku w Grodnie. Jury dokładnie przegląda wszystkie numery koncertowe, które przedstawiciele mniejszości narodowych chcą zaprezentować na Festiwalu. Najlepsze zespoły będą miały prawo wziąć udział w koncertach Festiwalu na głównej scenie. Zespoły twórcze, które nie zostaną uhonorowane występem na scenie głównej, będą […]

Uroczystości upamiętniające zamordowanych w uroczysku Błagowszczyna

9 grudnia roku 1948 została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Z okazji 73 rocznicy tego wydarzenia w uroczysku Błagowszczyna na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Trościeniec pod Mińskiem odbyła się uroczystość. Wieczorem o godzinie 18.00 na miejscu masowej zbrodni z czasów II wojny światowej zebrali się […]

Zjednoczyła nas ziemia Białoruska

W Lidzie 27 listopada 2021 roku odbył się obwodowy etap eliminacji XIII Republikańskiego Festiwalu Kultur Narodowych. Reprezentowano osiem kultur narodowych z siedmiu rejonów Grodzieńszczyzny. Przedstawiciele różnych narodowości mieszkających na terytorium naszego kraju spotykały się, aby pokazać, że każdy naród powinien zachować język, kulturę i tradycje. Swoją kulturę reprezentowali oczywiście i Polacy. Uczestnicy zespółu pieśni polskiej […]